Plantacions d’arbrat

És recomanable fer-les durant els mesos de més fred, quan l’arbrat no està en creixement. És a la primavera quan comencen a sortir els primers brots i les primeres flors, per tant, ho aprofitaríem i diríem que a poder ser és recomanable fer les plantacions d’arbrat abans de que l’arbre faci el seu curs i el seu propi tiratge, ja que fan el creixement en els mesos de mes bonança.

Les plantacions d’arbrat constitueixen en el nostre entorn un ambient importantíssim, és la flora del nostre territori i sovint ens passa desapercebuda.

Greenambient està present en manteniments públics per tal de reduir els impactes mediambientals,

la recuperació plantació i introducció de planta autòctona en zones d’obres ajuda a la regeneració de la nostra flora.